AUTO KEEMIA • CARMO

  Autošampoon käsitsi ja masinpesuks. Sobib ka autoistmete ja polstri puhastamiseks. 10-30 ml 10 l vee kohta. ph 8,0


 • POLARIS

  Talvine tuuleklaasi vedelik -21°C. Autoklaasi pesuaine aastaringseks kasutamiseks. Head pesevad omadused pori, soola, jää jms. eemaldamiseks. Kaitseb klaasi külmumise ja kulumise vastu. Hoiab ära süsteemi külmumise kuni -21°C, jääkristallide tekkimine algab ca -15. Talvel on soovitatav tuuleklaasi soojendamine. 
  Toode ei kahjusta kroomi- ja värvipindu ning kummidetaile. Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 


 • SOLARIS

  Suvine tuuleklaasi vedelik. Head pesevad omadused pori,  asfaldiplekkide, putukajäänuste jms. eemaldamiseks. Kaitseb klaasi kulumise vastu. Toode ei kahjusta kroomi- ja värvipindu ning kummidetaile. Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 


 • STEEP

  Leotuspesu sobib suurepäraselt autode välispindade puhastamiseks pigist ja muust kinnitunud mustusest. 
  Pihusta vedelikku kuivale pinnale ja lasta mõjuda 2-5 minutit. Seejärel loputada soovitavalt sooja veega. Kasutada kontsentraati.Hävita tühi pakend loodust saastamata. Juhendivastane kasutamine keelatud. Koostis: tööstusbensiin ja pesuained. 
  Tuleohtlik. Kahjulik, allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Aurud võivad tekitada unisust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. Tulekahju korral kasutada liiva, mulda ,pulbrit või vahtu. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. Kemikaal ja selle pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Kemikaal allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi etiketti.


 • V8

  Mootoripesuvahend V8 mootoripesuvahend sobib erinevate automootorite puhastamiseks õlist, mustusest, tahmast jms. Puhastab pinnad kiiresti kahjustamata kummi-, kroomi -ja plastdetaile. Pihustada kontsnetraati kuivale ja jahtunud mootorile ning lasta mõjuda 2-6 minutit, seejärel loputada soovitavalt kuuma veega. Elektriühendused katta kinni nii, et mootoripesul vesi ega niiskus ligi ei pääseks. 
  Tuleohtlik. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Aurud võivad tekitada unisust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. Vältida kemikaali nahale sattumist. Tulekahju korral kasutada liiva, mulda ,pulbrit või vahtu. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. Kemikaal ja selle pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Kemikaal allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi etiketti.